Urban innovasjon
i sentrum

Velkommen til Punkt Oslo - sentrum for innovasjon og entreprenørskap i hjertet av Oslo. Vi skaper en bærekraftig fremtid for byen ved å fremme nytenkende løsninger og støtte gründere som jobber med å løse fremtidens utfordringer. Bli en del av vårt økosystem for innovasjon og bidra til å forme fremtidens Oslo sammen med oss.

Aktuelt

Les om alt det spennende som skjer i innovasjonsdistriket

Arrow pointing leftArrow pointing right
The city hall in Oslo

Visjon for innovasjonsdistrikt sentrum, Behovsstudien

Satsing på Oslo som kunnskapshovedstad: Campusstrategi

Lansering av Norges mest sentrale innovasjonsdistrikt: Punkt Oslo

Punkt Oslo presenterer gjennomførte pilotprosjekter

Innovativ løsning for parkering av sparkesykler i Oslo

Bærekraftig vannforvaltning i Oslos gravlunder

Innspill til kommuneplanens arealdel

Punkt Oslo er et unikt innovasjonsdistrikt i hjertet av Oslo. Vi er stolte av å være en viktig aktør i byens økosystem for innovasjon, og vi ønsker alltid å bidra til å skape en mer bærekraftig fremtid for byen. Derfor har vi nylig gitt innspill til Oslos kommuneplan. 

Vårt innspill fokuserer på å fremme innovative og nytenkende løsninger for å skape en mer bærekraftig by. Vi mener at det er viktig å se på byutviklingen som en mulighet til å introdusere ny teknologi og bærekraftige løsninger.

Les hele innspillet

Arrow pointing right

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om innovasjonsprosjektene Punkt Oslo jobber med? Eller har du et prosjekt eller en idé til et nytt prosjekt?

Marianne Aasen

Daglig leder

Medlemmer