Punkt Oslo presenterer gjennomførte pilotprosjekter

Punkt Oslo har gjennomført tre pilotprosjekter for å teste innovative teknologier for byen. Grønne tak, flytende solceller og VR-teknologi for helse er blant de tidligere prosjektene. Målet er å bidra med urban innovasjon og bærekraftige løsninger i møtet med framtidens by.

Punkt Oslo arbeider kontinuerlig for å fremme innovasjon og entreprenørskap i hovedstaden. Vårt arbeid med pilotprosjektene har skapt grobunn for rollen vår å fasilitere samfunnsnyttig innovasjonssamarbeid og for å benytte hele Oslo by som en testarena. Pilotprosjektene er tre unike prosjekter som hver for seg har demonstrert at samarbeidene har gitt hver enkelt medvirkende aktør en merverdi. Felles innsats gir felles gevinst.

Grønn teknologi på byens tak

Dette prosjektet hadde som mål å utforske mulighetene for å iverksette grønne teknologier på bytak i Oslo. Vi involverte flere aktører som kombinert med hver sine løsninger ville teste bedre overvannshåndtering, pollinatorvennlig beplantning og digital plantebestilling på urbane tak. Et prosjekt for å redusere energiforbruket i byen og bidra til å redusere virkningen av klimaendringene. Involverte i prosjektet var Squareroot AS, Rooftop AS, Tinyworkers AS og Oslo Bygg.

Flytende solceller i Oslofjorden

Dette prosjektet hadde som mål å teste en prototype for et flytende solcelleanlegg som produserer fornybar solenergi. Prosjektet undersøkte blandt annet funksjonalitet, strømproduksjon, bølgepåvirkning og effekt av båttrafikk ved hjelp av sensorer. Oslo kommune ved havnemyndighetene fikk utforsket framtidig regulering av flytende solkraft og undersøkt hvordan legge til rette for å benytte havna som en testarena også i framtiden. Prosjektet undersøkte mulighetene for å øke bynær energitilgang og utvikle teknologi som kan skaleres og eksporteres. Solcelleanlegget ble etter testperioden oppskalert og flyttet til Tofte ved Statkraft for videre testing og datainnsamling. De involverte i prosjektet var Sunlit Sea AS, Oceanlab/OsloMet, Oslo Havn og Statkraft.

VR-teknologi som bidrar med å løse helseutfordringer

Gjennom dette prosjektet utforsket vi mulighetene for å bruke VR-teknologi for å behandle unge uføre. Dette prosjektet ble gjennomført som et samarbeid mellom et grunderselskap som utvikler VR-teknologi i helse, sammen med et behandlingssenter for unge i utenforskap. Prosjektet utforsket løsninger som kan bidra til å forbedre pasientbehandling, øke tilgjengeligheten til helsetjenester og redusere kostnadene for helsevesenet ved bruk av VR-teknologi.

Vi er stolte av å ha igangsatt disse prosjektene og ser frem til å fortsette å arbeidet for å bidra til bedre løsininger for en bedre by. Vi inviterer deg til å følge med på våre nettsider for mer informasjon om våre nye prosjekter og andre aktiviteter i Punkt Oslo.

Last ned PDF
Arrow pointing down

Medlemmer