Lansering av Norges mest sentrale innovasjonsdistrikt: Punkt Oslo

Oslos yngste og mest sentrale innovasjonsdistrikt, Punkt Oslo, ble lansert 15. september 2022 under Oslo Urban Week. Arrangementet markerte et samarbeid mellom lokale interessenter fra offentlig og privat sektor for å skape fremtidens urbane og bærekraftige bymiljø.

Lanseringen av Punkt Oslo var et åpent arrangement der deltakerne hadde muligheten til å bli bedre kjent medinnovasjonsdistriktet og initiativets visjoner for Oslos fremtid. Under lanseringen ble det holdt foredrag, paneldebatt, musikkinnslag og en offisiell lansering med klipping av snor.

Punkt Oslo er ment å fungere som et samlingspunkt for offentlige aktører, akademia, næringsliv og gründere slik at man sammen kan skape en bærekraftig og fremtidsrettet hovedstad. Gjennom pilotprosjektene“byintegrert flytende solkraft”, og “virtuell virkelighetsterapi for unge uføre”, har Punkt Oslo gode erfaringer med innovasjonssamarbeid på tvers av sektorer.

Punkt Oslo vil være åpent for alle som ønsker å være med på å skape fremtidens Oslo. Det vil være mulig å delta på arrangementer og aktiviteter, og det vil være et åpent miljø hvor kunnskap, teknologi og innovasjon vil være i fokus.

Last ned PDF
Arrow pointing down

Medlemmer