Visjon for innovasjonsdistrikt sentrum, Behovsstudien

For å sikre at utviklingen av Punkt Oslo er i tråd med aktørenes behov og ønsker ble det gjennomført en behovsanalyse våren 2022. I den sammenheng ble det ble holdt tre workshops i løpet av februar og mars, med deltagere fra akademia, næringsliv, offentlig sektor, gründere og eiendom. Det ble totalt samlet inn innspill fra 44 deltagere og 31 aktører, noe som dannet grunnlaget for analysen.

Det klare budskapet fra deltakerne er at innovasjonsdistriktet må ha en tydelig visjon og retning, og levere konkrete leveranser og prosjekter innen noen få fokusområder. De mest ønskede områdene omfatter satsing innen sosial innovasjon, bruke Oslo sentrum som testarena for nye initiativer, opprette møteplasser og arrangementer hvor aktører kan bli kjent, og tilrettelegge for involvering av studenter og stipendiater i næringslivet.

I behovsstudien kommer det også frem sentrale prinsipper på hvordan Punkt Oslo skal operere. For å kunne ta en tydelig plass i bybildet, må organisasjonen vise til reell handling gjennom konkrete prosjekter. I tillegg er det viktig at nyttige, kraftfulle og meningsfulle samarbeids- og møteplasser skapes i innovasjonsdistriktet. Derfor er det viktig at Punkt Oslo bygger videre på det som allerede eksisterer i Oslo og at man er i dialog med og samarbeider med tilstøtende initiativ.

Innovasjonsdistriktet bør utvikles på en måte som gir en positiv effekt på Oslo som helhet, og som bidrar til å styrke byens posisjon som en ledende innovasjonsby i Europa.

 

Last ned PDF
Arrow pointing down

Medlemmer