Innovativ løsning for parkering av sparkesykler i Oslo

Oslos innbyggere har opplevd at feilparkerte el-sparkesykler kan være en utfordring i hverdagen. Men nå er det tid for endring! Punkt Oslo igansetter prosjektet "Mikromobil harmoni" som vil teste ut en ny og innovativ parkeringsløsning for el-sparkesykler på utvalgte områder i byen.

Målet med prosjektet «Mikromobil harmoni» er å finne bedre måter å parkere el-sparkesykler på som kan gjøre livet enklere for alle som ferdes i byen. Og dette prosjektet kan også gi positive ringvirkninger for andre byer!

SparkPark AS har utviklet en imponerende løsning for centimeterpresis parkering, og neste steg i deres innovasjonsprosess er å teste løsningen i praksis sammen med el-sparkesykkel-leverandørene. Sammen med Bymiljøetaten og forskningsmiljøet Urban Analyse og Smart Mobilitet, spiller Punkt Oslo en viktig rolle i å legge til rette for samarbeid og sørge for at prosjektet blir gjennomført i tråd med kommunens mål og strategier.

Vi er spent på resultatene av dette prosjektet og håper det vil gi økt trivsel og færre bøter for feilparkerte sparkesykler i byen, samtidig som det vil oppmuntre flere til å bruke miljøvennlig transport. La oss sammen skape en bærekraftig og attraktiv by!

Last ned PDF
Arrow pointing down

Medlemmer