Innovativ løsning for parkering av sparkesykler i Oslo

Oslos innbyggere har opplevd at feilparkerte el-sparkesykler kan være en utfordring i hverdagen. Men nå er det tid for endring! Punkt Oslo igansetter prosjektet "Mikromobil harmoni" som vil teste ut en ny og innovativ parkeringsløsning for el-sparkesykler på utvalgte områder i byen.

Les mer
Arrow pointing right

Bærekraftig vannforvaltning i Oslos gravlunder

Gravplassetaten i Oslo kommune arbeider nå målrettet for å redusere vannforbruket i Oslos gravlunder ved å utforske smartprodukter for å vanne kun der det er behov. Målet er å kutte forbruk av drikkevann til vanning og bidra til en mer bærekraftig fremtid for byen.

Les mer
Arrow pointing right

Punkt Oslo presenterer gjennomførte pilotprosjekter

Punkt Oslo har gjennomført tre pilotprosjekter for å teste innovative teknologier for byen. Grønne tak, flytende solceller og VR-teknologi for helse er blant de tidligere prosjektene. Målet er å bidra med urban innovasjon og bærekraftige løsninger i møtet med framtidens by.

Les mer
Arrow pointing right

Lansering av Norges mest sentrale innovasjonsdistrikt: Punkt Oslo

Oslos yngste og mest sentrale innovasjonsdistrikt, Punkt Oslo, ble lansert 15. september 2022 under Oslo Urban Week. Arrangementet markerte et samarbeid mellom lokale interessenter fra offentlig og privat sektor for å skape fremtidens urbane og bærekraftige bymiljø.

Les mer
Arrow pointing right

Visjon for innovasjonsdistrikt sentrum, Behovsstudien

For å sikre at utviklingen av Punkt Oslo er i tråd med aktørenes behov og ønsker ble det gjennomført en behovsanalyse våren 2022. I den sammenheng ble det ble holdt tre workshops i løpet av februar og mars, med deltagere fra akademia, næringsliv, offentlig sektor, gründere og eiendom. Det ble totalt samlet inn innspill fra 44 deltagere og 31 aktører, noe som dannet grunnlaget for analysen.

Les mer
Arrow pointing right

Satsing på Oslo som kunnskapshovedstad: Campusstrategi

Byrådet har som mål å gjøre Oslo til en ledende og attraktiv kunnskapshovedstad og næringsregion i Europa. Derfor har Oslo kommune i samarbeid med universiteter, høyskoler, forskningsinstitutter, næringslivsaktører og byens studenter utarbeidet en campusstrategi, Campus Oslo. Strategien er ment å bidra til å gjøre Oslo til en motor for verdiskaping og teknologiutvikling, spesielt knyttet til det grønne skiftet. Punkt Oslo er et av tre innovasjonsdistrikter som skal iverksette målet.

Les mer
Arrow pointing right

Medlemmer