Person on bike in front of tram in Oslo

Om oss

Velkommen til Punkt Oslo - Norges mest sentrale innovasjonsdistrikt! Punkt Oslo er et pulserende område for innovasjon, hvor gründere, forskere, akademia, myndigheter og næringslivet samarbeider for å utvikle de neste store ideene og teknologiene i en urban setting. Vi samles i hjertet av Oslo for å skape en unik atmosfære av kreativitet og samarbeid og vi ønsker å invitere deg til å bli en del av vårt voksende nettverk av innovatører. Les videre for å oppdage noen av de spennende mulighetene Punkt Oslo har å tilby, og bli med oss på reisen mot fremtidens by!

Punkt Oslo ble etablert i juni 2022 for å fremme innovasjon og entreprenørskap i hovedstaden. Vi er hjem til flere høyteknologiske selskaper, forskningsinstitusjoner og kreative næringer. Vi jobber tett sammen for å skape en inkluderende og inspirerende by for våre medlemmer, og for å fremme samarbeid og kunnskapsdeling på tvers av sektorer.
 
Vi tilbyr et bredt utvalg av tjenester til våre medlemmer, inkludert påvirkningsarbeid av arealplaner og reguleringsplaner for en innovativ byutvikling, deltakelse i større samfunnsnyttige innovasjonsprosjekt, tilgang og tilrettelegging for testarenaer og profilering av de innovasjonsrettede aktivitetene som foregår i sentrum av Oslo.

Punkt Oslo ble opprinnelig initiert av Oslo kommune i tråd med Campusstrategien - en strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden. Siden den gang har vi utviklet oss til et partnerskap mellom aktører i akademia, næringsliv, eiendomssektoren og kommunal sektor. Dette samarbeidet har ført til en rekke samarbeidsprosjekter som bidrar til å øke innovasjon og bærekraft i hele Osloregionen.

Vi er en del av Oslos pulserende innovasjonsmiljø, og vi jobber aktivt for å støtte gründere og nye selskaper i å realisere sitt potensial. Som en sentral aktør i Oslos innovasjonsøkosystem, jobber vi sammen for å skape en positiv innvirkning på byens innovasjonsevne. Med vår unike posisjon som et samlingspunkt for innovative ideer og nyskapende bedrifter, er vi med på å styrke Oslos posisjon som en av de ledende kunnskapsbyene i Europa.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om innovasjonsprosjektene Punkt Oslo jobber med? Eller har du et prosjekt eller en idé til et nytt prosjekt?

Marianne Aasen

Daglig leder

Styret

Carl Christian Thodesen
Styreleder
OsloMet
Øystein Evensen
Nestleder
Comte Bureau
Andreas Berggren Eskelund
Styremedlem
Studentsamskipnaden SIO
Jens Barland
Styremedlem
Kristiania
Øyvind Såtvedt
Styremedlem
Oslo kommune
Vegard Storstad
Styremedlem
NAV

Medlemmer