Bærekraftig vannforvaltning i Oslos gravlunder

Gravplassetaten i Oslo kommune arbeider nå målrettet for å redusere vannforbruket i Oslos gravlunder ved å utforske smartprodukter for å vanne kun der det er behov. Målet er å kutte forbruk av drikkevann til vanning og bidra til en mer bærekraftig fremtid for byen.

Punkt Oslo er et samlingssted for innovasjon og entreprenørskap i hjertet av Oslo, og vi er alltid på jakt etter nye samarbeid på tvers av offentlig og privat sektor for å utvikle nye, bærekraftige løsninger for urbane utfordringer. Derfor er vi stolte av å ha igangsatt et prosjekt med Gravplassetaten i Oslo kommune, som har satt seg det ambisiøse målet om å drastisk redusere bruken av drikkevann til vanning på Oslos gravlunder.

Prosjektet er både innovativt og nytenkende i sin fremgangsmåte, da det fokuserer på å teste og implementere nye innovative løsninger for å redusere vannforbruket. En av løsningene som først skal prøves ut er å installere sensorer for å måle fukt, kombinert med smartprodukter for å vanne kun der det er behov og når det er behov. Dette vil bidra til å redusere vannforbruket og samtidig sikre at beplantning og grønt gress får nok vann. Prosjektet, som er et samarbeid mellom Gravplassetaten, Bymiljøetaten, næringslivet og en gründervirksomhet, ønsker i fortsettelsen å involvere flere aktører, fra f.eks. akademia og andre etater, for å utforske flere tilnærminger for å oppnå målsettingen. Dette innebærer blandt annet testing av alternativt vann, som f.eks. renset avløpsvann, og i tillegg smart styring, smart beplantning med mer.

Vi håper at dette prosjektet vil bidra til å skape en bevissthet om viktigheten av å spare på vannressursene i byen, og at det vil føre til flere lignende initiativer i flere relevante etater. Samtidig som vi arbeider med å utvikle innovative og bærekraftige løsninger, ønsker vi også å dele kunnskapen og erfaringene våre med andre for å hjelpe til å skape en mer bærekraftig fremtid for byen.

Last ned PDF
Arrow pointing down

Medlemmer