Testarena

Ønsker din bedrift å teste ut sin nye og spennende innovasjon i en faktisk by med ekte innbyggere? Vil dere prøve ut prototypen eller piloten deres i Oslo? Da kan Punkt Oslo hjelpe dere med dette.

Punkt Oslo har som mål å legge til rette for at byen og dens infrastruktur kan brukes som testarena og utstillingsvindu for nye og innovative løsninger. Å teste, prototypisere og demonstrere en løsning i sitt rette miljø er viktig for innovasjonsprosessen. Dette gir mulighet for å se hvordan løsningen fungerer i praksis og å foreta nødvendige justeringer før den blir implementert i større skala.

Tidligere har flere innovative løsninger blitt testet ut i Oslo sentrum, for eksempel flytende solcelleanleggi havnebassenget, et system for overvannshåndtering på byens tak og selvkjørende varelevering på Aker Brygge.

Punkt Oslo vil fungere som mellomledd mellom de som ønsker å teste sin løsning og kommunen, som kan gi tillatelse eller dispensasjon for å teste nye løsninger. Dette vil gjøre det enklere for innovatører å prøve ut ideene sine i byen. Punkt Oslo ønsker å bidra til å skape en bedre og mer innovasjonsvennlig by ved å legge til rette for utprøving og testing av nye, samfunnsnyttige løsninger.

Ved å bruke Oslo som testarena kan innovative tjenester og teknologier utvikles og implementeres raskere, noe som kan ha en positiv effekt og bidra til bedre løsninger for byens innbyggere og miljøet. Har du en innovasjon du ønsker å teste og demonstrere i Oslo? Ta kontakt med oss!

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om innovasjonsprosjektene Punkt Oslo jobber med? Eller har du et prosjekt eller en idé til et nytt prosjekt?

Marianne Aasen

Daglig leder

Medlemmer